Ta hand om hund

De hundar som vi placerar ut kommer i allmänhet från familjer som inte kan ha kvar sin hund p g a sjukdom, ändrade sociala förhållanden eller liknande orsaker. Vissa hundar kommer dock från betydligt svårare miljöer, där de kan ha utsatts för hårda psykiska och fysiska påfrestningar. Vi är mycket måna om att hunden ska få den allra bästa tänkbara vård i sin nya familj. Det innebär att kraven på dig och din familj är mycket stora.

Att äga en hund kostar pengar, den ska ha mat, hållas försäkrad, vaccineras årligen och man måste räkna med att den kan bli sjuk vilket kan ge dyra veterinärkostnader. Känner du med dig att du inte kan erbjuda en hund ett fint fortsatt liv, med mycket kärlek och tid, bör du avstå från hundinnehav helt och hållet.

Du kan fylla i en intresseanmälan här. Vi vill att du fyller i den så noggrant och ärligt som möjligt.
Om vi utifrån dessa uppgifter bedömer att du kan vara lämplig att ta hand om en av våra hundar så tar vi kontakt med dig för en kortare intervju.
Intresseanmälningarna bevakas endast under 6 månader, om man är fortsatt intresserad är man välkommen att maila till oss.

När en lämplig hund dyker upp kontaktar vi er igen för ett sammanträffande. Vid detta tillfälle får du inte ta med hunden hem, utan vi vill att du och din familj ordentligt diskuterar igenom om den aktuella hunden kan komma att passa i er familj. När du tar emot hunden är den

  • vaccinerad
  • försäkrad
  • id-märkt eller chippad
  • veterinärbesiktigad

Du ska då erlägga en administrationsavgift. Summan är uträknad för att täcka en del av de omkostnader vi har för omplaceringsverksamheten, bl. a försäkring, vaccinering, veterinärkostnader, foder och logi.
Därefter är hunden din enligt de villkor vi har i vårt avtal, vilket du får skriva under och som är juridiskt bindande. Under första året är du s k vårdnadshavare vilket betyder att Hundomplaceringsverksamheten fortfarande är ägare.

Efter ett år skrivs ett nytt avtal där äganderätten skrivs över på dig. Under första året står hundomplaceringsverksamheten för försäkringspremien men du betalar självrisk och veterinärkostnader om hunden blir sjuk och försäkringen måste nyttjas. Under första tiden kommer vi att hålla regelbunden kontakt med dig och din familj per telefon och ett hembesök.
Du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och tips.

Till hundgruppen kommer det många olika hundar, det kan vara sociala, färdiga familjehundar, men även hundar som kräver lite extra.